REALIZACJE

Wodny plac zabaw w Ciechocinku – II etap
Wodny plac zabaw w Ciechocinku – I etap
Ośrodek Dziennego Pobytu w Ciechocinku
Żłobek w Odolionie
Budynki wielorodzinne w Ciechocinku
Hotel Austeria w Ciechocinku
Budynek handlowo-usługowy w Ciechocinku
Budynki handlowo-usługowe w Ciechocinku
Budynek handlowo-usługowy „Willa Nowa” w Ciechocinku
Szalet Miejski w Ciechocinku
Fabryka Stolarki Drewnianej
Roboty modernizacyjne budynku
Budynek wielorodzinny w Łodzi
Budynek jednorodzinny